Czerwony Kapturek by Paweł T.

Czerwony Kapturek by Paweł T.

  Wszędzie, gdzie tylko pojawia się słowo mózg, pojawia się moja wyostrzona uwaga.   Dlatego, weszłam w pełną koncentrację, kiedy Paweł Tkaczyk w swojej książce „Narratologia” napisał:   „Musisz zrozumieć ludzki mózg, sposób...