Jadą Janusze na Władysławów…

Jadą Janusze na Władysławów…

Upał od kilku dni. A ja siedzę w swoim domku, temperatura przystępna. Tak został zbudowany, że na zewnątrz upał, a u nas przyjemny chłodek.   Z pewną dozą nieśmiałości obserwuję szturm, który trwa...